วานา นาวา หัวหิน ซิตี้
3 - 1
สิงห์บุรี เอฟซี
วงษ์สวัสดิ์ พัชรวุฒิโชติ : 10
อนุชา ไชยวงศ์ : 13
อนุชา ไชยวงศ์ : 36
 ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
29/03/2014 เวลา 16:00 น.

อรรถพร บัวทอง : 88